In order that men might not forget the true God, Jehovah gave them a memorial of His love and power—the Sabbath. He says: “Verily My Sabbaths ye shall keep: for it is a sign between Me and you.” Exodus 31:13. {7T 109.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 7 kapitel 22. 109.     Fra side 109 i den engelske udgave.tilbage

Tegnet på vor orden

For at mennesker ikke må glemme den sande Gud, gav Jehova dem et minde på hans kærlighed og kraft: sabbaten. Han siger: frem for alt skal I holde mine sabbater, thi sabbaten er et tegn mellem mig og eder.« 2. Mos. 31,13

------------
Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.