The Sabbath is ever the sign that distinguishes the obedient from the disobedient. With masterly power Satan has worked to make null and void the fourth commandment, that the sign of God may be lost sight of. The Christian world have trodden underfoot the Sabbath of the Lord and observe a sabbath instituted by the enemy. But God has a people who are loyal to Him. His work is to be carried forward in right lines. The people who bear His sign are to establish churches and institutions as memorials to Him. These memorials, however humble in appearance, will constantly bear witness against the false sabbath instituted by Satan, and in favor of the Sabbath instituted by the Lord in Eden, when the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. {7T 105.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 7 kapitel 22. 105.     Fra side 105 i den engelske udgave.tilbage

Tegnet på vor orden

Sabbaten er det tegn der skelner de lydige fra de ulydige. Med mesterlig kraft har Satan arbejdet på at ugyldiggøre det fjerde bud, så Guds tegn mistes af syne. Den kristne verden har trådt Herrens sabbat under fode og helligholder en sabbat som fjenden har indført. Men Gud har et folk som er loyalt imod ham. Hans arbejde skal fremføres i rette linjer. Det folk som bærer tegnet skal stifte menigheder og institutioner som minde for Gud. Uanset hvor ydmyge disse mindesmærker ser ud, vil de hele tiden være vidne imod den sabbat Satan har indført og være til gunst for den sabbat Herren har indført i eden, da morgenstjernen sang sammen og alle Guds sønner råbte af glæde.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.