One of dignity and authority—One who is present in all our council meetings—was listening with deepest interest to every word. He spoke with deliberation and perfect assurance. “The whole world,” He said, “is God’s great vineyard. The cities and villages constitute a part of that vineyard. These must be worked. Satan will try to interpose himself and discourage the workers, so as to prevent them from giving the message of light and warning in the more prominent as well as in the more secluded places. Desperate efforts will be made to turn the people from truth to falsehood. Angels of heaven are commissioned to co-operate with the efforts of God’s appointed messengers on earth. Ministers must encourage and maintain an unwavering faith and hope, as did Christ, their living Head. They must keep humble and contrite in heart before God.” {7T 34.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 7 kapitel 6. 34.     Fra side 34 i den engelske udgave.tilbage

Arbejdet i byerne

En, som havde værdighed og autoritet - en, som er til stede ved alle vore rådslagninger - lyttede med den dybeste interesse til hvert eneste ord. Han talte med roligt overlæg og fuldkommen vished. "Hele verden," sagde han, "er Guds store vingård. Byerne og landsbyerne er en del (35) af denne vingård. Der skal arbejdes på disse steder. Satan vil søge at lægge sig imellem og gøre arbejderne modløse for at hindre dem i at forkynde lysets og advarselens budskab på de mere fremtrædende såvel som på de mere tilbagetrukne steder. Der vil blive gjort desperate anstrengelser for at få menneskene til at vende sig bort fra sandheden og vælge løgnen. Engle fra himmelen bliver bemyndiget til at samarbejde med Guds udvalgte sendebud på Jorden. Prædikanter må indgyde og vedligeholde en usvækket tro og håb, ligesom Kristus, deres levende overhoved, gjorde. De må være ydmyge og bodfærdige i hjertet over for Gud."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.