God designs that His precious word, with its messages of warning and encouragement, shall come to those who are in darkness and are ignorant of our faith. It is to be given to all, and will be to them a witness, whether they will hear, or whether they will forbear. Do not feel that the responsibility rests upon you to convict and convert the hearers. The power of God alone can soften the hearts of the people. You are to hold forth the word of life, that all may have an opportunity of receiving the truth if they will. If they turn from the truth of heavenly origin, it will be their condemnation. {7T 35.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 7 kapitel 6. 35.     Fra side 35 i den engelske udgave.tilbage

Arbejdet i byerne

Det er Guds hensigt, at hans dyrebare ord, som indeholder advarsler og opmuntringer, skal bringes ud til mennesker, som befinder sig i mørke og ikke kender vor tro. Det skal bringes ud til alle og vil være et vidnesbyrd for dem, uden hensyn til om de vil høre på det eller ej. I må ikke nære den følelse, at ansvaret for at overbevise og omvende tilhørerne påhviler jer. Kun Guds kraft kan smelte menneskehjerterne. I skal fremholde livets ord, for at alle kan få anledning til at tage imod sandheden, hvis de vil. Hvis de vender sig bort fra sandheden, som er af himmelsk oprindelse, bliver det til deres fordømmelse.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.