We must not hide the truth in the corners of the earth. It must be made known; it must shine in our large cities. Christ in His labors took His position by the lakeside and in the great thoroughfares of travel where He could meet people from all parts of the world. He was giving the true light; He was sowing the gospel seed; He was rescuing truth from its companionship with error, and presenting it in its original simplicity and clearness, so that men could comprehend it. {7T 35.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 7 kapitel 6. 35.     Fra side 35 i den engelske udgave.tilbage

Arbejdet i byerne

Vi må ikke gemme sandheden i Jordens afkroge. Den skal forkyndes. Den skal skinne i vore store byer. Under sin virksomhed tog Kristus plads ved søbredden og på de befærdede veje, hvor han kunne træffe folk fra alle dele af verden. Han skænkede det sande lys. Han såede evangeliets sæd. Han skilte sandheden fra vildfarelsen og skildrede den i dens oprindelige enkelhed og klarhed, så at menneskene kunne forstå den.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.