The heavenly Messenger who was with us said: “Never lose sight of the fact that the message you are bearing is a world-wide message. It is to be given to all cities, to all villages; it is to be proclaimed in the highways and the byways. You are not to localize the proclamation of the message.” In the parable of the sower, Christ gave an illustration of His own work and that of His servants. The seed fell upon all kinds of soil. Some seed fell upon poor soil, yet the sower did not therefore cease his work. You are to sow the seeds of truth in every place. Wherever you can gain access, hold forth the word of God. Sow beside all waters. You may not at once see the result of your labors, but be not discouraged. Speak the words that Christ gives you. Work in His lines. Go forth everywhere as He did during His ministry on the earth. {7T 35.3}


Vidnesbyrd for menigheden bind 7 kapitel 6. 35.     Fra side 35 i den engelske udgave.tilbage

Arbejdet i byerne

Det himmelske Sendebud, som var sammen med os, sagde: "I må aldrig tabe den kendsgerning af syne, (36) at I forkynder et verdensomspændende budskab. Det skal bringes ud til alle byer og til alle landsbyer. Det skal forkyndes på vejene og på stierne. I må ikke begrænse budskabets forkyndelse til bestemte steder." I lignelsen om sædemanden gav Kristus os en illustration af sin egen og sine tjeneres virksomhed. Sædekornet faldt på mange forskellige slags jord. Noget faldt i dårlig jord, men sædemanden holdt ikke op med at arbejde af den grund. I skal så sandhedens sæd alle steder. Fremhold Guds ord, hvor som helst I kan komme til det. Så ved alle vande. I ser måske ikke resultater af jeres arbejde med det samme, men I skal ikke blive modløse af den grund. Fremhold de ord, som Kristus giver jer. Følg hans plan i arbejdet. Gå frem overalt på samme måde, som han gjorde i sin tjeneste på jorden.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.