And yet, in this time of fearful peril, some who profess to be Christians have no family worship. They do not honor God in the home; they do not teach their children to love and fear Him. Many have separated themselves so far from Him that they feel under condemnation in approaching Him. They cannot “come boldly unto the throne of grace,” “lifting up holy hands, without wrath and doubting.” Hebrews 4:16; 1 Timothy 2:8. They have not a living connection with God. Theirs is a form of godliness without the power. {7T 42.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 7 kapitel 9. 42.     Fra side 42 i den engelske udgave.tilbage

Familieandagt

Og alligevel er der bekendende kristne, som ikke holder familieandagt i denne farlige tid. De ærer ikke Gud i hjemmet. De oplærer ikke børnene til at elske og frygte ham. Mange er kommet så langt bort fra Gud, at de føler sig fordømt, når de kommer i hans nærhed. De kan ikke »træde frem for nådens trone«, »for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid.« Hebr. 4,16; 1Tim. 2,8. De har ikke en levende forbindelse med Gud. De har gudsfrygts skin, men har fornægtet dens kraft.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.