When a worker is selected for an office, that office of itself does not bring to him power of capability that he did not have before. A high position does not give to the character Christian virtues. The man who supposes that his individual mind is capable of planning and devising for all branches of the work reveals a great lack of wisdom. No one human mind is capable of carrying the many and varied responsibilities of a conference embracing thousands of people and many branches of work. {9T 277.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 9 kapitel 35. 277.     Fra side 277 i den engelske udgave.tilbage

Til medarbejderne i Sydcalifornien

Når en arbejder bliver valgt til en gerning, giver selve embedet ham ikke nogen evner, som han ikke før besad. En høj stilling giver ikke karakteren de kristne dyder. Den mand, som mener, at han er i stand til at planlægge og varetage alle dele af værket, viser dermed at han i høj grad mangler visdom. Intet menneske er i stand til at varetage alle de mange og forskellige opgaver i en konferens med tusinder af medlemmer.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.