Åndelige gaver bind 1 kapitel 17. 105.     Fra side 105 i den engelske udgave.tilbage

Det store frafald

Jeg så den afgudsdyrkende skare rådslå sammen. Da det ikke lykkedes dem at bringe de kristne til at vige, enedes de om en anden plan. Jeg så, at de sænkede deres fane, hvorpå de nærmede sig den standhaftige gruppe af kristne og stillede dem tilbud. I begyndelsen blev disse tilbud fuldstændig afvist. Derefter så jeg den kristne skare rådslå sammen. Nogle sagde, at de ville sænke fanen, gå med på tilbudene og redde deres liv, og at de til sidst ville kunne opnå styrke til at løfte deres fane iblandt hedningerne. Der var imidlertid nogle få, som ikke ville give efter for denne plan, men standhaftigt foretrak at dø, medens de holdt fanen oppe" frem for at sænke den. Dernæst så jeg mange sænke fanen og forene sig med hedningerne, men de standhaftige og urokkelige greb den på ny og bar den højt. Jeg så, at der stadig var nogle, der forlod den skare, som bar den rene fane, og forenede sig med afgudsdyrkerne under den sorte fane for at forfølge dem, der bar den hvide. Mange blev ihjelslået, men den hvide fane blev båret højt oppe, og der fremstod troende, der samlede sig omkring den.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.