Åndelige gaver bind 1 kapitel 17. 107.     Fra side 107 i den engelske udgave.tilbage

Det store frafald

Jøderne, der først vækkede hedningernes had mod Jesus, skulle ikke undgå straf. Da Pilatus i domhuset betænkte sig på at dømme Jesus, råbte de forbitrede jøder: "Hans blod komme over os og over vore børn!" Opfyldelsen af denne frygtelige forbandelse, som de nedkaldte over deres hoveder, har jødefolket fået at føle. Både hedninger og de, der kaldes kristne, har været deres fjender. I deres nidkærhed for Kristus, hvem jøderne korsfæstede, mente disse bekendende kristne, at jo mere lidelse de kunne påføre dem, desto mere ville det behage Gud. Mange af de vantro jøder blev derfor dræbt, medens andre jagedes omkring fra sted til sted og blev straffede på næsten enhver mulig måde.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.