Åndelige gaver bind 2 kapitel 28. 196.     Fra side 196 i den engelske udgave.tilbage

Voldsomme trængsler

Min mand blev så svag at han besluttede at fralægge sig ansvaret for udgivelser, som var blevet pålagt ham. Han var redaktør og ejer af Review and Herald, indtil det nåede bind. vii, nr. 9. Ingen havde nogensinde bedt ham at overlade Review, Instructor, og publicering af bøger, over andre hænder, eller forlade redaktørstillingen. Ingen forslog ham noget i retning af dette. Det var hans valg at han skulle afløses, og at Embedskontoret måtte oprettes uden påvirkning af dem som havde råbt: Spekulation! Han gjorde aldrig krav på ejendommene på kontoret, som var doneret til gavn for sagen. Han kaldte menigheden til at tage Embedskontoret i Rochester, og oprette det der hvor det behagede dem, og foreslog at det skulle ledes af en forlagsbestyrelse, og at ingen i forbindelse med kontoret skulle have personlige interesse i det. Da ingen andre gjorde krav på denne rettighed, åbnede brødrene i Michigan vejen op for at Embedskontoret kunne komme til Battle Creek. På det tidspunkt ejede min mand mellem to og tre tusinde dollars, og alt han havde udover de bøger han havde i hånden, var regnskaber for bøger, og nogle af dem var tvivlsomme. Sagen var tilsyneladende kommet til en holdeplads, og ordrene for publikationer var meget få og små, og min mand var bange for at han vil dø af gæld. Brødrene i Michigan hjalp os med at få et stykke jord, og bygge et hus, og skødet blev skrevet i mit navn, så jeg kunne forvalte over det efter min mands død.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.