Åndelige gaver bind 2 kapitel 29. 205.     Fra side 205 i den engelske udgave.tilbage

Fangeskabet vendes om

I kampen for at få Review og Instructor ud, var der tilstrækkeligt med betalende abonnenter til at dække omkostningerne, og ved udgivelsen af utallige traktater, pamfletter og bøger, mistede min mand næsten sit liv. Han gav derfor alt bort i Forlagsbestyrelsens hænder, som menighedens ejendom. Ligesom en mand begynder i armod at opstarte en ny landbrugsgård, og når han har brug manddommens kræfter på at gøre den bedre, så giver han den til andre. Siden 1. december 1855, får min mand fem dollars og ni cents om ugen for sit arbejde på Review-kontoret. Han kunne have fået mere, men har valgt ikke at tage det. Jeg giver ikke disse meddelelser med en eneste knurrende følelse. Det er en fornøjelse for mig at give sagens faktaer i dette arbejde. Vi har handlet ud fra det, der er bedst for sagen. Dens fremgang, og tillid til dens sande venner er tusinde gange mere værd for os, end dette livs gode ting. Vi hæves over manglerne, og dette er nok for alle der oprigtigt tror det tredje budskab. Dette føler vi en tak til Gud for. Her vil jeg udtrykke vor tak til vore venner. Først dem som har lånt min mand penge til at publicere uden lånepenge. Dette gør at han kan købe råmateriale til de laveste priser, publicere store oplag af vore bøger, og lede og gøre hans forretning fordelagtig. Renten på ti procent på penge lægges i hans hænder, ville beløbe sig op til et tusind dollars. Han mener det har en værdi på tyve procent for ham. Var det ikke for dette, ville Embedskontoret være gået ned, hvis det ikke er blevet støttet på en anden måde. Dernæst har utallige personlige venner, været gavmilde. Mange af dem som jeg har sendt rigtig mange af mine vidnesbyrd, har sendt mig ti gange tilbage, og nogle flere. Nogle, som aldrig har hjulpet os med en ticent, viser sig at være meget kede af at se os hæve os over mangler og afhængighed; men hvis Herren har lagt det i vore personlige venners hjerter at rejse os over manglerne, at vort vidnesbyrd ikke forkrøbles af generende afhængighedssans, ser jeg ikke hvordan disse personer kan hjælpe den.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.