Åndelige gaver bind 3 kapitel 14. 131.     Fra side 131 i den engelske udgave.tilbage

Jakob og englen

Jakob og Esau repræsenterede de to klasser af mennesker: Jakob, de retfærdige; og Esau, de ugudelige. Jakobs ængstelse, da han fik at vide at Esau kom imod ham med fire hindrede mænd, fremstiller de retfærdiges nød, når befalingen udgår at ihjelslå dem, kort før Herrens komme. De ville blive fulde af ængstelse når de ugudelige samles omkring dem; thi ligesom Jakob, kunne de ikke se nogen vej til at frelse livet. Englen stod for Jakob, og han tog fat på englen, og holdt ham fast, og kæmpede med ham hele natten. Således ville også de retfærdige, i trængslens og nødens tid, kæmpe i bøn med Gud, ligesom Jakob kæmpede med englen. Jakob bad i sin nød hele i natten om frelse fra Esaus hånd. De retfærdige ville råbe nat og dag til Gud, i deres sinds ængstelse, om frelse fra de ugudelige som omringer dem.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.