Åndelige gaver bind 3 kapitel 14. 132.     Fra side 132 i den engelske udgave.tilbage

Jakob og englen

Jakob bekendte sin uværdighed: "Jeg er ringere end alle den miskundhed, og al den trofasthed, som du har gjort mod din tjener." De retfærdige ville også have en dyb følelse af sin elendighed i sin nød, og ville erkende sin fuldkomne uværdighed. Ligesom Jakob ville de henvise til Guds forjættelser i Kristus, som er skænkede til netop sådanne afhængige, hjælpeløse og angergivne syndere.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.