Åndelige gaver bind 3 kapitel 18. 227.     Fra side 227 i den engelske udgave.tilbage

Påsken

Jesus indtog da sin plads ved bordet, hvorefter brødet og den ugærede vin blev sat, som var arrangeret efter Kristi forordninger. Han så meget sorgmodig ud. "Og han tog et brød, takkede og brød det, gav dem det og sagde: »Dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!« Ligeså tog han også kalken efter aftensmåltidet og sagde: »Denne kalk er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer." "Sandelig siger jeg eder, at jeg skal ikke nogensinde mere drikke af vintræes frugt før den dag, da jeg skal drikke den ny i Guds rige."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.