Åndelige gaver bind 3 kapitel 20. 256.     Fra side 256 i den engelske udgave.tilbage

Deres rejser

Gud anviste Israels børn til at slå lejr på det sted, hvor der ikke var vand, for at prøve dem, og se om de ville se på ham i deres fortvivlelse, eller knurre som de tidligere havde gjort. I synet af det Gud havde gjort for dem i deres forunderlige udfrielse, skulle de have troet på ham i deres pinsler. De skulle have vidst at han ikke ville lade dem gå til af tørst, som han havde lovet tage sit folk til sig. Men i stedet for at bønfalde Herren i ydmyghed til at give deres fornødenheder, knurrede de imod Moses, og kræve vand af ham. Gud havde hele tiden udvist sin kraft på en forunderlig måde for dem, og få dem til at forstå alle de goder de fik, kom fra ham; at han kunne give dem, eller fjerne fra dem, efter hans vilje. Nogle gange havde de fuld forståelse for dette, og ydmygede sig selv stort for Herren; men når de blev tørstige, eller sultne, anklagede de Moses for det hele, som om de havde forladt Ægypten for at behage ham. Moses blev bedrøvet over deres grusomme knurren. Han spurgte Herren hvad han skulle gøre; for folket var parat til at stene ham. Herren bad ham at slå på klippen med Guds stav. Skyen med hans herlighed hvilede direkte foran klippen. “Han kløvede klipper i ørkenen, lod dem rigeligt drikke som af strømme, han lod bække rinde af klippen og vand strømme ned som floder." Moses slog på klippen, men det var Kristus som stod hos ham og fik vandet til at flyde fra den stenhårde klippe. Folket fristede Herren med deres tørst, og sagde: Hvis Gud har bragt os her hen, hvorfor giver han os ikke vand, såvel som brød. Det kunne vise sig som kriminel vantro, og Moses blev bange for at Gud ville straffe dem for deres onde knurren. Herren prøvede sit folks tro, men de udholdt ikke prøvelsen. De knurrede efter mad, og efter vand, og beklagede Moses. På grund af deres vantro, lod Gud deres fjender føre krig imod dem, at han kan vise sit folk hvorfra deres styrke kommer.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.