Åndelige gaver bind 3 kapitel 20. 258.     Fra side 258 i den engelske udgave.tilbage

Deres rejser

Denne handling fra Moses, at række sine hænder op imod himlen, skulle lære Israel at når de stolede på Gud, og greb fat i hans styrke, og ophøjede hans trone, ville han kæmpe for dem, og underlægge deres fjender. Men når de skulle til at gribe fat i deres egen styrke, og stole på deres egen kraft, ville de endog blive svagere end deres fjender, som ikke kender Gud, og deres fjender vil få overhånd over dem. Så “huggede Josua amalekitterne og deres krigsfolk ned med sværdet. Da sagde Herren til Moses: »Optegn dette i en bog, for at det kan mindes, og indskærp Josua, at jeg fuldstændig vil udslette amalekitternes minde under himmelen!« Derpå byggede Moses et alter og kaldte det: »Herren er mit banner!« Og han sagde: »Der er en udragt hånd på Herrens trone! Herren har krig med Amalek fra slægt til slægt!« Hvis Israels børn ikke havde knurret imod Herren, ville han ikke have ladet deres fjender føre krig imod dem.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.