Åndelige gaver bind 3 kapitel 6. 64.     Fra side 64 i den engelske udgave.tilbage

Forbrydelser før vandfloden

Men dersom der var en synd frem for en anden som krævede menneskeslægtens ødelæggelse ved syndfloden, så var det den lave forbrydelse at menneskene blandede sig med dyrene, hvilket forvanskede Guds billede, og forårsagede forstyrrelse overalt. Gud besluttede at ødelægge hin mægtige slægt som opnåede så høj en alder, men havde fordærvet sine veje for ham, ved en vandflod. Han ville ikke tillade dem at leve alle deres naturlige livs dage, som ville blive hundreder af år. Det var blot nogle få slægter siden Adam havde adgang til det træ som var givet til at forlænge livet. Efter sin ulydighed fik han ikke tilladelse til at æde af livets træ og forevige et syndigt liv. For at mennesket kunne besidde evigt liv måtte han vedblive at nyde frugten af livets træ. Berøvet hint træ ville hans liv gradvis dø bort.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.