Åndelige gaver bind 4a kapitel 23. 14.     Fra side 14 i den engelske udgave.tilbage

Fremmed ild

Afvigelse fra det fjerde bud vil ikke straks blive hjemsøgt med timelig død; alligevel betragter Gud ikke overtrædelse af hans fjerde bud som af lethed end han gjorde ved Arons sønners overtrædelse. Når Gud siger: Hold den syvende dag hellig, mener han ikke den sjette eller den første, men den dag som han har specificeret. Hvis mennesket erstatter en almindelig dag med en hellig, og siger at det er det samme, forhåner de himlens og jordens Skaber, som har gjort sabbatten til mindedag for hans hvile på den syvende dag, efter at have skabt verden på seks dage. Det er en farlig sag i Guds tjeneste at fravige hans institutioner. Dem som har at gøre med Gud, som er uendelig, og som anviser tydelig om sin egen tilbedelse, bør følge præcis den fremgangsmåde som han har foreskrevet, og føler sig ikke fri til at vige det mindste fra den, fordi de tror det vil svare sig. Gud vil lære alle sine skabninger, at han mener det som han siger.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.