Åndelige gaver bind 4a kapitel 23. 13.     Fra side 13 i den engelske udgave.tilbage

Fremmed ild

Herren lærer os, i de anvisninger Aron havde fået, om forsoning over for hans retfærdige straffe, også hvis hans vrede kommer meget nær. Han vil have sit folk til at anerkende retfærdigheden i de rettelser han kommer med, så andre kan have frygt for dem. I disse sidste dage, er mange tilbøjelige til at blive selvbedragede, og de er ude af stand til at se deres egne fejl. Hvis Gud, igennem sine tjenere, irettesætter den fejlende, er der dem som er parat til at sympatisere med dem der fortjener irettesættelse. De vil forsøge at lette den byrde som Gud har tvunget sine tjenere at lægge på dem. Disse sympatisører tror at de udfører et dydigt arbejde ved at sympatisere med den fejlende, hvilket arbejde har skadet Guds sag så meget. Disse er bedragede. De stiller sig blot sammen imod Guds tjenere, som har gjort hans vilje, og imod Gud selv, og er lige så skyldig sammen med overtræderen. Der er mange fejlende sjæle som kunne være frelste hvis de ikke var blevet bedraget af at få falsk forståelse.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.