Åndelige gaver bind 4a kapitel 25. 19.     Fra side 19 i den engelske udgave.tilbage

Miriam

Da Miriam blev jaloux på Moses, blev hun tilbøjelig til at finde fejl ved holde af begivenhederne i hans liv som Gud havde underkendt. Hun beklagede sig over Moses fordi han giftede sig med en Etiopisk kvinde, I stedet for at tage en hustru iblandt hebræerne. Moses hustru var ikke sort, men hendes hudfarve var noget mørkere end hebræernes. Hun var genert af temperament, ømhjertet og var meget påvirket af at se på lidelser. Dette var grunden til at Moses gik med til at hun tog tilbage til Midian, medens han var i Ægypten, så hun ikke kunne se de frygtelige plager som Herren bragte over Ægypten. Efter at hun havde mødt hendes mand i Ørknen, så hun at hans byrder og bekymringer var lige ved at tage livet af ham, og i hendes pinsler gjorde hun sin fader bekendt med sagen. Jetro havde lagt mærke til hele folkets bekymring var på Moses, og derfor rådede han ham til at se efter den hebræiske hærs interesser, medens værdige mennesker fri for begærlighed, skulle udvælges til at se efter de verdslige anliggender hos folket.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.