Åndelige gaver bind 4a kapitel 25. 21.     Fra side 21 i den engelske udgave.tilbage

Miriam

Skyen blev fjernet fra åbenbaringsteltet for Guds vrede hvilede over Miriam, og vendte ikke tilbage før hun var ude af lejren. Gud havde valgt Moses, og lagde sin Ånd på ham; og ved Miriams beklagelser imod Guds udvalgte tjener, optrådte hun ikke kun uanstændigt over for Moses, men imod Gud selv, som havde valgt ham. Aron blev trukket med i sin søsters Miriams jalousi. Han kunne have forhindret dette onde hvis han ikke havde holdt med hende, og havde vist hende syndigheden i hendes optræden. Men i stedet for dette, lyttede han til hendes beklagende ord. Miriams og Arons beklagelser står nedskrevet som en irettesættelse for alle som vil give efter for skinsyge, og beklagelser fra dem som Gud lægger sin arbejdsbyrde på.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.