Åndelige gaver bind 4a kapitel 27. 30.     Fra side 30 i den engelske udgave.tilbage

Kora, Datan, og Abiram

Moses blev stærkt bevæget over disse uretfærdige anklager. Han appellerede til Gud for folket om han nogensinde har handlet vilkårligt, og påberåbt sig til at være hans dommer. Generelt var folk utilfredse, og påvirket af Koras forkerte fremstilling. "Og Moses sagde til Kora: »I morgen skal du og alle dine tilhængere komme frem for Herrens åsyn sammen med Aron; og enhver af eder skal tage sin pande, lægge gløder på og komme røgelse på og frembære sin pande for Herrens åsyn, 250 pander, du selv og Aron skal også tage hver sin pande!« de tog hver sin pande, lagde gløder på og kom røgelse på, og så stillede de sig ved indgangen til åbenbaringsteltet sammen med Moses og Aron."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.