Åndelige gaver bind 4a kapitel 28. 36.     Fra side 36 i den engelske udgave.tilbage

Aarons stav

Kendsgerningerne om Kora og hans medsammensvorne, som gjorde oprør imod Moses og Aron og imod Jehova, er skrevet til advarsel for Guds folk, særligt dem som lever på jorden nær tidens afslutning. Satan har ledt personer til at efterligne Koras, Datans og Abirams eksempel, ved at skabe oprørsstemning blandt Guds folk. De, som tillader sig at gå imod det klare vidnesbyrd, lader sig bedrage. Sådanne har faktisk ment, at de, som Gud har pålagt en byrde for sit arbejde, var hævet over Guds folk, og at deres råd og irettesættelser var anmassende. De har rejst sig i opposition imod det tydelige vidnesbyrd, som Gud vil have sine tjenere til at frembære for at påpege uretten hos Guds folk. Vidnesbyrd rettet imod skadelige nydelsesmidler, som te, kaffe, snus og tobak, har opildnet en særlig gruppe, fordi det vil tage deres afguder fra dem. Mange har for en stund været tøvende, om de helt skulle afstå fra disse skadelige ting eller afvise de fremførte klare vidnesbyrd og give efter for appetittens magt. De forholdt sig i en uafklaret tilstand. Der var uoverensstemmelse mellem deres overbevisning om sandheden og deres eftergivenhed over for selviske tilbøjeligheder. Deres ubeslutsomhed gjorde dem svage, og hos mange fik appetitten overhånd. Fornemmelsen for hellige ting blev nedbrudt gennem brugen af disse langsomt virkende gifte. Til sidst beslutter de sig for at bære følgerne, som de måtte komme, og ikke fornægte selvet. Denne frygtelige beslutning rejser straks en adskillende mur mellem dem og andre, som renser sig selv, som Gud har befalet det, fra al kødelig og åndelig urenhed for at udvikle hellighed i Herrens frygt. De tydelige vidnesbyrd, fremstillet for dem, var i vejen og gjorde dem urolige. De fandt behag i at føre krig mod dem og stræbte efter, at de selv og andre skulle tro, at de ikke var sande. De sagde, at folket var som de skulle være, men at det var de irettesættende vidnesbyrd, som skabte problemet. Og da oprørerne foldede deres banner ud, samlede alle de oprørske sig under denne fane. Alle de åndeligt forfejlede, lamme, halte og blinde forener deres indflydelse for at sprede også disharmoni.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.