Åndelige gaver bind 4a kapitel 30. 40.     Fra side 40 i den engelske udgave.tilbage

Ildslanger

Idet folket rejste fra Hor på vej til det Røde Hav, for at omringe Edoms land, blev de meget modløse, og beklagede sig over vanskelighederne på vejen. “Og talte mod Gud og Moses og sagde: »Hvorfor førte I os ud af Ægypten, når vi skal dø i ørkenen? Her er jo hverken brød eller vand, og vi er lede ved denne usle føde. « Da sendte Herren giftslanger blandt folket, og de bed folket så en mængde af Israel døde. Så kom folket til Moses og sagde: »Vi har syndet ved at tale imod Herren og dig; gå i forbøn hos Herren, at han tager slangerne fra os!« Og Moses gik i forbøn for folket. Da sagde Herren til Moses: »Lav dig en slange og sæt den på en stang, så skal enhver slangebidt, der ser hen på den, leve!« Da lavede Moses en kobberslange og satte den på en stang; og enhver, der så hen på kobberslangen, når en slange havde bidt ham, beholdt livet."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.