Åndelige gaver bind 4a kapitel 32. 53.     Fra side 53 i den engelske udgave.tilbage

Moses’ død

Moses fortalte dem at Herren, på grund af deres oprør, flere gange ville udrydde dem; men han gik i forbøn for dem, så alvorligt at Gud allernådigst sparede dem. Han mindede dem om de mirakler som Herren havde gjort mod Farao og hele Ægyptens land. Han sagde til dem: “Thi med egne øjne har I set al den stor dåd, Herren har øvet! Så hold da alle de bud, jeg i dag pålægger dig, for at I kan vinde styrke og komme og tage det land i besiddelse, som I skal over og tage i besiddelse."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.