Åndelige gaver bind 4a kapitel 36. 100.     Fra side 100 i den engelske udgave.tilbage

Salomon

De er nok i disse ord til at fortie enhver skepsis over for Guds billigelse over for Davids og Salomons synder. Gud var barmhjertig imod dem efter som de vandrede for ham i sandhed, retfærdighed, og hjertets oprigtighed. Gud behandlede dem efter deres trofasthed.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.