Åndelige gaver bind 4a kapitel 36. 97.     Fra side 97 i den engelske udgave.tilbage

Salomon

Gud lover at, når han har været med David, vil han være med Salomon. Hvis han vil vandre for Herren i hjertets renhed, og i oprigtighed, for at gøre efter alt hvad Gud har befalet ham, og hvis han vil holde hans domme og forordninger, har han lovet at oprette sin trone for evigt. Salomon mærker ophøjelsen i at bygge et hus til Gud. Han udtrykker sine tanker således: "Hvem magter at bygge ham et hus, når dog himmelen og himlenes himle ikke kan rumme ham?"

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.