Åndelige gaver bind 4a kapitel 36. 98.     Fra side 98 i den engelske udgave.tilbage

Salomon

Efter at templet var afsluttet, samlede Salomon hele Israel, og mange af folkene kom også for at være vidne til Guds hus indvielse. Det blev indviet med stor glans. Salomon talte til folket, og forsøger at rive overtro ud af alle tilstedeværendes sind, som har overtaget de hedenske folk med hensyn til Jehova. Han fortæller dem at Gud ikke er som de hedenske guder, som er begrænset til de templer der er bygget til dem; men at Israels Gud vil møde dem ved sin Ånd, når folket forsamler sig i det hus der er indviet til hans tilbedelse.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.