Åndelige gaver bind 4a kapitel 38. 117.     Fra side 117 i den engelske udgave.tilbage

Messias

Hele Kristi liv og lære var stadige lektier i ydmyghed, godgørenhed, dydighed og selvfornægtelse. Dette var en stadig irettesættelse for den selvretfærdige og strenge ånd som jøderne udviste. Satan ledte dem indtil de virkede rasende, når man blot nævnte Kristi forunderlige gerninger, som drog folks opmærksomhed fra dem. Til sidst troede de selv at han var en bedrager, og det var en dyd om de kunne finde på hvad som helst for at komme af med ham. De kunne ikke pege på en eneste handling i hans liv som de kunne fordømme, dog gjorde hans store godhed ham til genstand for deres skindsyge og had, og i deres blinde raseri råbte de ud: Korsfæst ham! korsfæst ham! Når lyset forkastes lades mennesker være fanger hos Satan, genstand for hans fristelser. Når han kontrollerer sindet, vil lyset blive til mørke for det sindelag, godt ondt, og ondt godt.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.