Historiske skildringer af syvendedags adventisternes udlandsmissioner kapitel 28. 189.     Fra side 189 i den engelske udgave.tilbage

Ydmyge medarbejdere

Der er nogle i Stockholm søger alvorligt at udbrede sandhedskundskaben under ydmyge forhold. Én af disse er bror Norlin, som arbejder som kolportør. Med sin skuldertaske fyldt med blade og papirer, går han til fods fra sted til sted, rejser ofte mange miles på en dag. Han har fået meget lille udbytte, særligt for vore svenske bøger, der er udgivet fra Amerika, hvor produktionsomkostningerne er større end i Europa, og transportomkostningerne til Norge og så til Sverige må først lægges til omkostningerne. Når hele omkostningerne tages fra den lave priser med bøger der sælges i disse lande, er der et meget lille overskud tilbage til kolportøren. Af et af de store sendinger af bøger fik han kun fem cents for hver kopi, og for nogle bøger er der kun tre cents. [Ved generalkonferensen i 1885, gav SDA forlagsselskabets betroede folk produktionsomkostningen til de udenlandske missioner. Dette vil hjælpe kolportørerne på mange marker.] Af de værker der blev på vort kontor i Kristiania fik han en tredjedel rabat; men disse er mest små pamfletter eller traktater som sælges for nogle få cents hver. Naturligvis er det vanskeligt at forsørge ham selv og hans hustru med en sådan fortjeneste; men bror Norlins hustru er en flittig medarbejder, udfører rengøring og vask i hjemmene, og gør andet slags hårdt arbejde, hvorved hun kan hjælpe til med levebrødet. De lever meget sparsommeligt, har et godt og betydeligt lokale på fjerde sal, med et lille køkken sammen med en anden familie. Dette er et eksempel hvordan arbejdet er blevet i Danmark, Sverige og Norge. De som rejser til fods og tager bøger og blade med sig i deres lædersække, er tilsyneladende i gang med et ydmygt arbejde; men de bør ikke føle at det på nogen måde er nedværdigende. Det var på en ydmyg måde at Kristus arbejdede, da han var på jorden; han gik til fods fra sted til sted, underviste idet han vandrede. De som spreder sandhedskundskab spreder dyrebart lys så nogle sjæle vil acceptere. Frugterne af deres arbejde vil ses i Guds rige.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.