Historiske skildringer af syvendedags adventisternes udlandsmissioner kapitel 35. 198.     Fra side 198 i den engelske udgave.tilbage

Udholdenhed blandt prøvelser

De som anerkender Gud som deres hersker, og adlyde hans regerings lov, vil regnes for værdig iblandt hans familie i himlen; for de har bevist at de har ærbødighed over for ham og adlyder hans vilje i det fremtidige liv. Når den endelige trængselstid kommer, vil Gud sende sine engle og passe på dem. Når den stemme som tidligere rystede jorden skal ikke kun ryste jorden, men også himlen, så vil vor Herres stemme kunne høres der siger: ”Kom hid, min Faders velsignede! arv det rige, som har været jer beredt, fra verdens grundvold blev lagt.” De vil se ham som han er; de vil undfly de ting som kommer over jorden, og vil stå inden for de himmelske sale; for Kristus har lovet: “Salige er de, som tvætter deres klæder, for at de kan få adgang til livets træ og gennem portene gå ind i staden.”

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.