Historiske skildringer af syvendedags adventisternes udlandsmissioner kapitel 35. 195.     Fra side 195 i den engelske udgave.tilbage

Udholdenhed blandt prøvelser

Hvis vi elsker Gud og holder hans bud, skal vi ikke forvente at verden har forståelse for os, mere end det var med Kristus. Johannes siger: ”Verden kendte os ikke, fordi den ikke kendte ham.” Og i alle tider har troens forsvarer erkendt sandheden i Paulus’ ord: ”Sådan skal også alle de, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus, blive forfulgt.” Fordi sandheden går imod menneskers lære, og fordømmer deres uretfærdige livsførelse, udøver det den bitreste modstand. Majoriteten, endog blandt dem der bærer Kristi navn, viil ikke følge hans selvfornægtende og korsbærende eksempel; og når de bliver mere og mere fremmed for ham, kan de ikke skilne mellem det himmelske og jordiske, deres fred fyrstyrres af at der er et folk som tjener Gud og fralægger sig al syndig levevis. Mennesker som træder på Guds krav, føler en stadig dadel fra deres optræden som viser lydighed mod ham; og det er derfor en sådan fjendskab udvises mod alle som er sande over for Gud. Af den grund forkastede Farisæerne Kristus, og den samme ånd eksisterer stadig og vil fortsætte med at eksistere indtil endens tid.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.