Historiske skildringer af syvendedags adventisternes udlandsmissioner kapitel 35. 196.     Fra side 196 i den engelske udgave.tilbage

Udholdenhed blandt prøvelser

Kristus sagde til sine apostle: »Se, jeg sender jer som får blandt ulve; vær derfor snilde som slanger og uden svig som duer! Vogt jer for menneskene; thi de skal bringe jer for domstole og piske jer i deres synagoger«. Også for landshøvdinger og konger skal I føres for min skyld. « »Og I skal hades af alle for mit navns skyld; men den, som holder ud indtil enden, han skal blive frelst.. Når de forfølger jer i én by, så flygt til en anden.” ”En discipel står ikke over sin mester, en heller en tjener over sin herre.”

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.