Historiske skildringer af syvendedags adventisternes udlandsmissioner kapitel 35. 197.     Fra side 197 i den engelske udgave.tilbage

Udholdenhed blandt prøvelser

Lige før sin korsfæstelse, bad Jesus for sine disciple: “Hellige dem ved sandheden! dit ord er sandhed.” Det er enhvers pligt at ransage Skrifterne for sig selv. Vi kan ikke acceptere menneskers påstande som ufejlbrlige. Til dem som modsætter og fralægger vor tro må vi sige: Vis os fra bibelen at vi tager fejl. Guds ord skal dømme os på den sidste dag, og vi ønsker at vide hvad Skriften siger. Folk betragteer os med jalousi og bitterhed fordi vi ikke vil acceptere menneskers påstande som bevis og Fædrenes vidnesbyrd; men vi kan ikke købe fred og forene os ved at helliggøre sandheden. Konflikten kan være lang og smertelig, men vi må for enhverpris holde fast ved Guds ord. ”Bibelen, og Bibelen alene,” må være vort feltråb.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.