Kristi illustrerende lektier kapitel 20. 252.     Fra side 252 i den engelske udgave.tilbage

Vinding som er tab

Men der var mange som kun ønskede himlens nåde ved at tjene deres selviske formål. De genkendte Kristi forunderlige kraft med at fremlægge sandheden i et klart lys. De hørte løftet til Hans efterfølgere om visdom til at tale for magthavere og myndigheder. Vil Han ikke låne Sin kraft til deres verdslige gavn?

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.