Kristi illustrerende lektier kapitel 4. 70.     Fra side 70 i den engelske udgave.tilbage

Rajgræs

“Den, der sår den gode sæd, er Menneskesønnen.... den gode sæd er Rigets børn. Men ukrudtet er den Ondes børn.” Den gode sæd repræsenterer dem som er født af Guds ord, sandheden. Rajgræsset repræsenterer en klasse som er vildfarelsen frugt eller legemliggørelse, for falske principper. ”Fjenden, der såede det, er Djævelen.” Hverken Gud eller Hans engle har nogen sinde sået en sæd, der vil lave rajgræs. Rajgræsset udsås altid af Satan, Guds og menneskets fjende.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.