Kristi illustrerende lektier kapitel 5. 77.     Fra side 77 i den engelske udgave.tilbage

“Det ligner et sennepsfrø”

Da Jesus sagde denne lignelse, kunne der ses sennepsplanter fjern og nær, de hævede sig over græsset og korn, og svajede deres grene let i luften. Fuglene fløj fra kvist til kvist, og sang blandt de løv-rige blade. Alligevel var frøene der spirede op til disse gigantiske planter, blandt de mindste af alle frø. Først sendte det et ømt skud op, men det fik stærkere livskraft, og voksede og blomstrede indtil det nåede nuværende store størrelse. Kristi rige virker således i sin begyndelse ydmygt og ubetydeligt. I sammenligning med jordisk riger ser det ud til at være det mindste af alle. Kristi krav på at være konge blev latterliggjort af denne verdens riger. Alligevel besad evangeliets rige et guddommeligt liv i de mægtige sandheder der blev givet Hans efterfølgere. Og hvor hurtigt voksede det, hvilken vidtrækkende indflydelse! Da Kristus sagde denne lignelser, var der kun nogle få galilæiske bønder til at repræsentere det nye rige. Det blev fremhævet igen og igen at de var fattige og få i antal, som årsag til at mennesker ikke kan sammenligne sig med disse enfoldige fiskere som fulgte Jesus. Men sennepsfrøet skulle vokse og brede sine grene ud over verden. Når de jordiske riger, som menneskehjerterne var så optaget ville gå til, vil Kristi rige forblive, som en mægtig og vidtrækkende magt.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.