Kristi illustrerende lektier kapitel 5. 79.     Fra side 79 i den engelske udgave.tilbage

“Det ligner et sennepsfrø”

“For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet: I var ikke mange vise i verdslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme, og det, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting” (1 Korinter 1,26-28); “for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft.” (1 Korinter 2,5).

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.