Kampen mellem Kristus og Satan kapitel 19. 201.     Fra side i den engelske udgave.tilbage

En åben og en lukket dør!

Den stilling, som de vantro jøder befandt sig i, giver et godt billede af tilstanden hos de ligegyldige og vantro blandt de bekendende kristne, som bevidst lukker øjnene for vor barmhjertige ypperstepræsts gerning. Når ypperstepræsten gik ind i det allerhelligste i den forbilledlige tjeneste, skulle hele Israel samles foran helligdommen og med den største alvor ydmyge sig over for Gud. Dette var forudsætningen for, at de kumme få tilgivelse for deres synder og undgå at blive udryddet af menigheden. Hvor meget vigtigere er det ikke, at vi på denne modbilledlige forsoningsdag forstår den gerning, som vor ypperstepræst udfører, og kender de pligter, som påhviler os!

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.