Særlige vidnesbyrd om uddannelse kapitel 12. 76.     Fra side 76 i den engelske udgave.tilbage

Karakteropbyggelse

Herren har dyrebare løfter i dette liv til dem, der holder hans lov. Han siger: “Min søn, glem ikke, hvad jeg har lært dig, dit hjerte tage vare på mine bud! Thi en række af dage og leveår og lykke bringer de dig. Godhed og troskab vige ej fra dig, bind dem som bånd om din hals, skriv dem på dit hjertes tavle! Så finder du nåde og yndest i Guds og menneskers øjne." Ordsp. 3,1-4

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.