Særlige vidnesbyrd om uddannelse kapitel 12. 73.     Fra side 73 i den engelske udgave.tilbage

Karakteropbyggelse

Det spørgsmål vi hver især får er: Hvilket fundament bygger jeg på? Vi har privilegiet at kæmpe for det evige liv; og det er af største betydning at vi graver dybt, fjerner al skrammel, og bygger på den urokkelige solide Klippe, Kristus Jesus. Han er det sikre fundament. "Thi ingen kan lægge anden grundvold end den, der er lagt, nemlig Jesus Kristus." Hos ham alene er vor frelse. "Der er ikke under himmelen givet mennesker noget andet navn, hvorved vi kan frelses."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.