Særlige vidnesbyrd om uddannelse kapitel 12. 73.     Fra side 73 i den engelske udgave.tilbage

Karakteropbyggelse

Fundamentet lægges fast, vi behøver visdom så vi ved hvordan vi skal bygge. Da Moses var ved at rejse helligdommen i ørknen, fik han denne formaning: »Se til,« sagde han, »at du udfører alt efter det forbillede, som blev vist dig på bjerget.« Med sin lov gav Gud os et forbillede. Vor karakter opbyggelske skal være »efter det forbillede, som blev vist dig på bjerget.« Loven er retfærdighedens store standard. Den (74) står for Guds karakter, og er vor loyalitetsprøve mod hans regering. Og den skal åbenbares for os, i al sin skønhed og stråleglans, i Kristi liv. Loven påviser synden. Vi har det inspirede vidnesbyrd på dette punkt: »Jeg levede engang uden lov, men da budet kom, [ind i samvittigheden] levede synden op, og jeg døde, og det viste sig, at budet, som var til liv, blev mig til død; thi da synden fik en anledning ved budet, bedrog den mig og dræbte mig ved det.« Rom. 7,9 11. Dette er det som virker for enhver sjæl, der lever i synd. Loven udpeger synd, og fordømmer den, og sender synderen til Kristus for tilgivelse og renselse. "loven vel hellig, og budet helligt og retfærdigt og godt."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.