Særlige vidnesbyrd om uddannelse kapitel 12. 74.     Fra side 74 i den engelske udgave.tilbage

Karakteropbyggelse

(74) Uanset hvor faldne, hvor syndsbesmittede, så har alle klasser, Guds lov som deres vejleder, og hans ord som deres instruktør. De kan helliges gennem sandheden, og blive modtaget som den Allerhøjestes sønner og døtre. Men "kødets attrå er jo fjendskab imod Gud, thi det bøjer sig ikke under Guds lov, og det kan heller ikke gøre det." Rom. 8,7. Skarerne elsker ikke retfærdighed, og de bygger på sand. Mange der bekender til sig til Kristus, elsker ikke Guds lov. Hvis de turde, ville de udtrykke deres foragt mod den, uden milde vendinger. De har en overfladisk religion, og det er alt hvad de ønsker. Nogle er bedrageriske og utroværdige at have med at gøre, og vil bryde løfter og kontrakter. Ærgærrighed, umådeholdenhed, og urenhed er i overflod, og pengene bortødsles på tobak og andre lignende udsvævelser.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.