Særlige vidnesbyrd om uddannelse kapitel 16. 151.     Fra side 151 i den engelske udgave.tilbage

Bibelen er den vigtigste bog til uddannelse på vore skoler

Alle unødige ting skal lues ud af studiet, og kun de studier som er af virkelig værdi for dem, bringes frem for de studerende, som vil være af virkelig værdi for ham. Alene ved disse må han blive velkendt, så han kan sikre sig det liv som måler sig med Guds liv. Og når han lærer af disse, vil hans sind styrkes og udvides ligesom Kristi og Johannes Døbers sind blev det. Hvad var det der gjorde Johannes stor? – Han lukkede sit sind for en men masse traditioner det jødiske folks lærere underviste i, og åbnede det for den visdom "som kommer ned ovenfra." Før sin fødsel, bevidnede Helligånden om Johannes: "Thi han skal blive stor i Herrens øjne. Vin og stærk drik må han ikke drikke, og allerede fra moders liv skal han være fyldt af Helligånden og mange af Israels børn skal han omvende til (152) Herren, deres Gud. Selv skal han gå foran ham i Elias' ånd og kraft for at vende fædrenes hjerter til børnene og de genstridige til retfærdiges sind, så han kan berede Herren et velskikket folk." Og i sin profeti, sagde Zakarias til Johannes: "Og du, barnlille! skal kaldes den Højestes profet; thi du skal gå foran Herren for at bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen ved deres synders forladelse, takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, ved hvilken solopgangen fra det høje vil besøge os for at skinne for dem, som sidder i mørke og dødens skygge, og lede vore fødder ind på fredens vej.« Og barnet voksede til og blev styrket i Ånden; og han var i ørkenerne indtil den dag, da han skulle træde frem for Israel."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.