Særlige vidnesbyrd om uddannelse kapitel 17. 158.     Fra side 158 i den engelske udgave.tilbage

Guddommeligt eksempel

På Kristi tid, blev de unges religiøse undervisning anset for så vigtigt at hvis skolerne i pågældende stad eller den by opfyldte dette, blev det betragtet som en Guds forbandelse. Både i skole og hjemmet, blev læren dog mekanisk og formel. "Derfor måtte han i et og alt blive sine brødre lig (Hebr. 2,17), og Jesus fik den kundskab som vi får, indgående kendskab til bibelen, som han tilkendegav i sin forkyndertjeneste, bevidnede med flid, med de første år, gik han selv i gang med at studere det hellige ord.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.