Særlige vidnesbyrd om uddannelse kapitel 17. 158.     Fra side 158 i den engelske udgave.tilbage

Guddommeligt eksempel

Og dag for dag fik han kendskab fra det store besjælede bibliotek og døde natur. Han som skabte alt, var nu et menneskenes barn, og han studere de lektier som hans egen hånd havde skrevet på jorden, havet og på himmelhvælvingen. De lignelser som han i sin forkyndertjeneste elske at belære sine sandhedslektier ud fra, viser hvor åben hans ånd var over for naturens indflydelse, og hvordan han i sin ungdom glædede sig om at samle åndelig lære fra dagligdagens omgivelser. For Jesus foldede ordets betydning og Guds værker sig gradvist ud, idet han søgte at forstå årsagen til tingene, som mange unger søger at forstå. Opelskelse af hellige tanker og meddelelser (159) var hans. Alle hans sjæls vinduer var åbne op mod solen; og i himlens lys voksede den åndelige natur sig stærk, og hans liv manifesterede Guds nåde og visdom.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.