Særlige vidnesbyrd om uddannelse kapitel 25. 213.     Fra side 213 i den engelske udgave.tilbage

Omhyggelig og grundig uddannelse

(213) Der må ikke gøres tiltag for at fornedre uddannelsesstandarden på vor skole i Battle Creek. Disse studerende bør belaste de mentale kræfter, alle evner bør nå den højst mulige udvikling. Mange studerende er komme til skolen med delvis dannede forstandsvaner som er en hindring for dem. De vanskeligste håndtering er at udføre arbejdet som en rutine, i stedet for at føre eftertænksomme, besluttede anstrengelser ind i arbejdet, og mestre vanskelighederne, og gribe de principper som er fundament for alt hvad der overvejes. Gennem Kristi nåde er det i deres kraft at ændre denne rutinevane, og det er i deres bedste interesse og fremtidige nyttighed rigtigt at styre de mentale færdigheder, træne dem til at arbejde for den klogeste Lærere, hvis kraft de påberåber sig i tro. Dette vil give dem succes i deres forstandsmæssige arbejde, i overensstemmelse med Guds love. Enhver studerende bør føle at han under Gud får en særlig oplæring, en personlig dannelse; og at han erkender at Herren kræver af ham at gøre alt i hvad han muligt kan, så han også kan undervise andre. Ladhed, apati, ukorrekthed skal frygtes, og binde en selv til rutiner er lige så frygteligt.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.