Særlige vidnesbyrd om uddannelse kapitel 27. 228.     Fra side 228 i den engelske udgave.tilbage

Den store studiebog

Der bør være pålidelige lærere, som higer efter at de studerende forstår deres lektier, ikke ved at forklare alt selv, men lade de studerende forklare alle passager de læser vældig grundigt. Respekter de studerendes udspørgende tanker. Behandl deres spørgsmål med respekt. Det gør kun lidt godt at skimme over overfladen. Grundig undersøgelse og alvorligt belastende studier er nødvendig for at forstå dette. Der er sandheder i ordet som er som dyrebare veneårer, skjult under overfladen. Graves der efter dem, ligesom mennesket graver efter sølv og guld, så opdages de skjulte rigdomme. Vær sikker på at sandhedens bevis er i selv bibelen. Et skriftsted er nøgle til at låse andre skriftsteder op. Den rige og skjulte mening udfoldes af Guds Helligånd, gør vor forståelse af ordet tydelig: "Tydes dine ord, så bringer de lys, de giver enfoldige indsigt."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.