Særlige vidnesbyrd om uddannelse kapitel 27. 228.     Fra side 228 i den engelske udgave.tilbage

Den store studiebog

Ordet er den største lærebog til de studerende på vore skoler. Bibelen lærer hele Guds vilje om Adams sønner og døtre. Bibelen er livets regel, der undervis om den karakter vi må danne for det fremtidige, evige liv. Vor tro, vor praksis, må være levende breve, kendt og læst af alle mennesker. Mennesker behøver ikke traditioners og skikkes tågede lys for at kunne forstå bibelen. Det er det samme som om man tror at solen som skinner på himlen om middagen, behøver jordens fakkelskær for at blive herligere. Der er ikke brug for præsten eller forkyndertjenerens fabler eller udsagn for at (229) redde den studerende ud af vildfarelse. Rådgiv det guddommelige Orakel, og du får lys. I bibelen tydeliggøres alle pligter, alle lektier er til at forstå, så at mennesker udrustes til det evige liv. Kristi gave og Helligåndens oplysning åbenbarer Faderen og Sønnen for os. Ordet bearbejdes nøje for at gøre mænd, kvinder og unge kloge på frelse. I ordet åbenbares frelsens videnskab tydeligt. "Ethvert skrift, som er indblæst af Gud, er også gavnligt til at belære, til at irettesætte, til at genoprejse, til at optugte i retfærdighed, så at Guds mennesket kan blive fuldt beredt, vel skikket til al god gerning." "Ransag skriften," for deri er Guds råd, Guds røst taler til sjælen. - 1. dec., 1895 .

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.